[главная] [архив номеров] [авторам] [редакция] [контакты]
 
 

 

Міністерство охорони здоров’я України
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії
Асоціація ортопедів-травматологів України

 

 

Науково-практичний журнал Заснований у 2000 році
Періодичність виходу 6 разів на рік
Включений до наукометричних баз даних Science Index, Google Scholar, «Джерело»